Yritys

Educons Oy on vuonna 2000 toimintansa aloittanut suomalainen yritys, joka tarjoaa ohjausta ja tukea vanhemmille arkeen, edistää lasten motivoituneisuutta ja oppimista sekä helpottaa nuoria löytämään tulevaisuuden suuntansa koulutus- ja urapolulla.

Yritys tarjoaa monipuolisia ohjaus- ja tukipalveluita vanhemmille, nuorille ja lapsille. Palveluiden käyttäjät voivat räätälöidä yhdessä valmentajan kanssa itselleen sopivat ohjaus- ja tukipalvelut verkkokurssien, seminaarien, puhelinsparrauksen ja henkilökohtaisten tapaamisten valikoimasta. Palvelut voidaan toteuttaa yksilöllisesti tai  vertaisryhmän tuella. Koulut, yhdistykset ja yritykset voivat tilata asiakkailleen Educons Oy:n ohjaus- ja tukipalveluita ostopalveluna.

Yrityksen toiminta-alueena on pääkaupunkiseutu, mutta monipuoliset etätyövälineet mahdollistavat palveluidemme käyttämisen mistä päin Suomea tahansa tai vaikka ulkomailta.

Educons Oy noudattaa toiminnassaan periaatteita, joita ovat ammattimaisuus, asiantuntijuus, vastuullisuus, luotettavuus ja vaitiolovelvollisuus. Ohjaus- ja tukipalveluiden laadun kriteereinä ovat valmentajan ajantasainen tieto ja osaaminen, ammattimaisuus, laadukkaat valmennukset ja tavoitteelliset tehtävät, palautteen saaminen, innostava ohjaus ja motivaation synnyttäminen. Kriteerien toteutumista seurataan palveluiden käyttäjien antaman palautteen pohjalta.

 

Verkostomme

Discendum Oy
Internet-pohjaiset oppimisympäristöt ja eportfolio-palvelut

Flywell Ky
Kokonaistyökyvyn kehittäminen

Heuristica
HEURIXTM-oppaat

Proreta
Työnohjausta esimiehille ja muutosagenteille

VastarannanCoach
Coach toisinajattelijoille